"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

דוד נחליאל בית אגוז אפעל  19 קרית אריה  פתח- תקוה 49511 טלפון: 03-9293865 פקס: 03-9346576 סלולרי: 054-4299410 דואל: david@nachliel.co.il

נשלח בהצלחה